Adres oddziału:

ul. Warszawska 4

43 822 04 94

Godziny otwarcia:

Pn. - pt.: 9:00 do 17:00

PROFITS sp. z o.o.

NIP: 827-22-94-095, REGON: 101073848
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000384463
Kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł