Preloader image

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy często nazywany jest pożyczką gotówkową. Kredyt gotówkowy to kredyt konsumencki na dowolny cel. Oznacza to, że kredytobiorca może przeznaczyć otrzymane pieniądze na cokolwiek  zechce – wakacje, spłatę innego kredytu, kupno produktu lub zakup usługi. Bank w żaden sposób nie kontroluje wykorzystania środków otrzymanych przez kredytobiorcę w ramach kredytu.Przy składaniu wniosku o kredyt gotówkowy należy liczyć się z dodatkowymi kosztami, które będzie trzeba ponieść. Podstawowym kosztem kredytu są odsetki. Oprocentowanie w skali roku poda Ci bank. Pamiętaj o tym, że oprocentowanie nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej ustalanej przez NBP,  czyli w tej chwili 10%.

Proces ubiegania się o gotówkę nie jest długi i skomplikowany. Banki wymagają jedynie dwóch dokumentów. Zaleca się, aby klient przygotował wszystkie dokumenty jeszcze przed wizytą w banku, dzięki czemu oszczędzi czas, a proces oczekiwania na decyzję będzie krótszy.

Wypełniając wniosek o kredyt gotówkowy klient musi podać informacje na temat wysokości zarobków, rodzaju umowy, kwoty, którą chce pożyczyć oraz okres, w którym chce to spłacić. Aby potwierdzić zarobki klienta bank potrzebuje zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Ostatnią rzeczą jest weryfikacja zdolności kredytowej klienta. Po złożeniu wniosku przez kredytobiorcę bank weryfikuje jego tożsamość oraz poprawność dokumentów.

Kredyt gotówkowy może zostać przeznaczony na bieżące wydatki, ale również na spłatę zobowiązań.

Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego to 550 tys zł na 144 m-cy